1. Za pośrednictwem tej strony nie zbieram i nie przetwarzam żadnych danych osobowych.
  2. Jedyne narzędzia analityczne z jakich korzystam to WordPress i Google Analytics – ustawienia domyślne.
  3. W Google Analytics włączyłęm „Anonimize IP” czyli nie zbieram adresów IP.
  4. Pliki cookies – nie używam żadnych zaawansowanych rozwiązań – domyślne mechanizmy ww narzędzi.
  5. Możesz się ze mną skontaktować za pośrednictwem email, twittera, linkedina lub facebooka
  6. W przypadku kontaktu z Twojej inicjatywy – korespondencja jest archiwizowana w tych narzędziach
  7. W każdej chwili możesz poprosić o wgląd w Twoje dane i poprosić o usunięcie ich. Pisz na marcin(at)grycharytatywne.pl
  8. Do obsługi newslettera korzystam z narzędzia tinnyletter/mailchimp, więcej o polityce prywatności tego narzędzia tutaj. W każdej chwili możesz się wypisać z newslettera.

Jeżeli Twoim zdaniem coś jest niejasne – pisz, z chęcią wyjaśnię wszelkie wątpliwości.